Promotion / ลดราคา
ร้องเรียน/เสนอแนะการบริการ

Product Category

เครื่องวัดก๊าซแบบพกพา CO2/O2/CO...
1

เครื่องวัดปริมาณแก๊สในกระบวนการเผาไหม้แบบพกพา
ย่านวัดปริมาณ(O2) 0-21 %vol
ย่านวัดปริมาณ(CO) 0-8,000 ppm
ย่านวัดอุณหภูมิ 0 ถึง +500 °C
ย่านวัดความดัน -20,000 ถึง +20,000 Pa
2

เครื่องตรวจวัดก๊าซ CO, O2, CO-H2 และอุณหภูมิ
ย่านวัดก๊าซ O2: 0% to 21%
ย่านวัดก๊าซ CO-H2: 0 to 800 ppm
ย่านวัดอุณหภูมิ Flue gas: -100 to +1250°C
ย่านวัดอุณหภูมิทั่วไป: -20 to +120°C
ย่านวัดความดันแตกต่าง (Differential pressure): -200 to +200 hPa
PC Interface: USB (หรือเลือก Bluetooth)
มี Printer ในตัว
จอแสดงผลแบบ LCD ขาวดำขนาด 3.5"
ขนาดเครื่องวัด: 331 x 112 x 86 mm
โครงสร้างทำจากพลาสติก ABS มีระดับการป้องกัน IP40
ปุ่มกด keypad
ใช้แบตเตอรี่ Li-Ion 3.6V 4400mA
น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 900 g
ความยาว Probe: 180 mm
ความยาว Cable: 2.50 m
3

เครื่องตรวจวัดก๊าซ CO, O2, CO-H2 และอุณหภูมิ
ย่านวัดก๊าซ O2: 0% to 21%
ย่านวัดก๊าซ CO-H2: 0 to 8000 ppm
ย่านวัดอุณหภูมิ Flue gas: -100 to +1250°C
ย่านวัดอุณหภูมิทั่วไป: -20 to +120°C
ย่านวัดความดันแตกต่าง (Differential pressure): -200 to +200 hPa
PC Interface: USB (หรือเลือก Bluetooth)
จอแสดงผลแบบ LCD ขาวดำขนาด 3.5"
ขนาดเครื่องวัด: 331 x 112 x 86 mm
โครงสร้างทำจากพลาสติก ABS มีระดับการป้องกัน IP40
ปุ่มกด keypad
ใช้แบตเตอรี่ Li-Ion 3.6V 4400mA
น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 680 g
ความยาว Probe: 180 mm
ความยาว Cable: 2.50 m
4

เครื่องตรวจวัดก๊าซ CO, O2, CO-H2, NO, NOx, CO2, CH4 และอุณหภูมิ
ย่านวัดก๊าซ O2: 0% to 21%
ย่านวัดก๊าซ CO-H2: 0 to 8000 ppm
ย่านวัดก๊าซ NO: 0 to 5000 ppm
ย่านวัดก๊าซ NOx: 0 to 5155 ppm (Calculated)
ย่านวัดก๊าซ CO2: 0 to 99% vol (Calculated)
ย่านวัดก๊าซ CH4: 0 to 10000 ppm, 0 to 1%Vol, 0 to 20%LEL
ย่านวัดอุณหภูมิ Flue gas: -100 to +1250°C
ย่านวัดอุณหภูมิทั่วไป: -20 to +120°C
ย่านวัดความดันแตกต่าง (Differential pressure): -200 to +200 hPa
PC Interface: USB (หรือเลือก Bluetooth)
มี Printer ในตัว
จอแสดงผลแบบ LCD ขาวดำขนาด 3.5"
ขนาดเครื่องวัด: 331 x 112 x 86 mm
โครงสร้างทำจากพลาสติก ABS มีระดับการป้องกัน IP40
ปุ่มกด keypad
ใช้แบตเตอรี่ Li-Ion 3.6V 4400mA
น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1160 g
ความยาว Probe: 300 mm
ความยาว Cable: 2.50 m
5

เครื่องตรวจวัดก๊าซ CO, O2, CO-H2, NO, NOx, NO2, SO2, CO2, CH4 และอุณหภูมิ
ย่านวัดก๊าซ O2: 0% to 21%
ย่านวัดก๊าซ CO-H2: 0 to 8000 ppm
ย่านวัดก๊าซ NO: 0 to 5000 ppm
ย่านวัดก๊าซ NOx: 0 to 5155 ppm (Calculated)
ย่านวัดก๊าซ NO2: 0 to 1000 ppm
ย่านวัดก๊าซ SO2: 0 to 5000 ppm
ย่านวัดก๊าซ CO2: 0 to 99% vol (Calculated)
ย่านวัดก๊าซ CH4: 0 to 10000 ppm, 0 to 1%Vol, 0 to 20%LEL
ย่านวัดอุณหภูมิ Flue gas: -100 to +1250°C
ย่านวัดอุณหภูมิทั่วไป: -20 to +120°C
ย่านวัดความดันแตกต่าง (Differential pressure): -200 to +200 hPa
PC Interface: USB (หรือเลือก Bluetooth)
มี Printer ในตัว
จอแสดงผลแบบ LCD ขาวดำขนาด 3.5"
ขนาดเครื่องวัด: 331 x 112 x 86 mm
โครงสร้างทำจากพลาสติก ABS มีระดับการป้องกัน IP40
ปุ่มกด keypad
ใช้แบตเตอรี่ Li-Ion 3.6V 4400mA
น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1160 g
ความยาว Probe: 300 mm
ความยาว Cable: 2.50 m