Promotion / ลดราคา
ร้องเรียน/เสนอแนะการบริการ

Product Category

เครื่องวัดอ๊อกซิเจนชนิดไฟฟ้าเคมี-EC
1

เครื่องวัดและส่งสัญญาณ Oxygen ใช้ Electrochemical Sensor Technology มีไฟส่องสว่างหน้าจอแบบ Backlight สามรถเลือก ย่านการวัดได้มากถึง 5 รูปแบบ ส่งสัญญาณออก 4-20mA และ 0-1Vdc ขนาดเล็กกะทัดรัด

2

เครื่องวัดและส่งสัญญาณ Oxygen ราคาประหยัด ส่งสัญญาณออก 4-20mA และ 0-1Vdc อัพเกรดตัวประมวลผลใหม่จากโรงงาน สามารถเลือก แบบมีหน้าจอและไม่มีหน้าจอ หรือจะเลือก Sensor ก็ได้
3

เครื่องวัดและวิเคราะห์ Oxygen โดยใช้ Electrochemical Sensor Technology จอแสดงผลแบบสีขนาดใหญ่ สามารถเลือก ย่านการวัดได้ 5 รูปแบบมาตรฐาน ตั้งค่าการ Alarm ได้ 2 ครั้ง ขนาดเล็กกะทัดรัดเพียง ¼ DIN
4

เครื่องวัดและวิเคราะห์ Oxygen แบบพกพา ใช้ Electrochemical Sensor Technology จอแสดงผลแบบสีขนาดใหญ่ สามารถเลือกย่านวัดได้ 5 รูปแบบมาตรฐาน สามารถบันทึกค่าที่วัดลง Flash Drive ได้