Promotion / ลดราคา
ร้องเรียน/เสนอแนะการบริการ

Product Category

เครื่องวัดอ๊อกซิเจน แบบพกพา
1

เครื่องวัดและวิเคราะห์ Oxygen แบบพกพา ใช้ Electrochemical Sensor Technology จอแสดงผลแบบสีขนาดใหญ่ สามารถเลือกย่านวัดได้ 5 รูปแบบมาตรฐาน สามารถบันทึกค่าที่วัดลง Flash Drive ได้